Regler

 

Indholdsfortegnelse

§1 Generelle bestemmelser
§2 Replace/replaces
§3 Deadlines
§4 Stack
§5 Map picking
§6 Bugs/boots
§7 Scripts/programmer
§8 Leader
§9 Brugere
§10 Opførsel og tonefald
§11 Server crash
§12 Granater
§13 Straf / penalty

§1 Generelle bestemmelser


§1.1 –
Der må både anvendes webchat og IRC hos os.
§1.2 – Hvis en spiller disconnecter i et igangværende game, så pauses der KUN i freezetime.
§1.3 – Reconnecter man af økonomiske årsager (dvs. under 800$ ved reconnect) straffes man med 25- point.
§1.4 – Der må under ingen omstændigheder pauses i en igangværende gather grundet ligegyldige årsager, herunder: hjælpe mor, toiletbesøg, telefonsamtaler og lign., der kun burde forstyrre den gældende person.
§1.5 – mp_startmoney forbliver 800 trods personcrash, medmindre minimum 3 spillere crasher. Som følge af dette kan en intern aftale laves mellem leaders, hvad startmoney skal sættes på.
§1.6 – Det er under alle omstændigheder forbudt at lave norske ecos (En runde hvor alle spillere skriver kill i console grundet økonomiske problemer.)
§1.7 – Der må KUN opholde sig dansk sprogede personer på #GOSU. (Ingen nordmænd, svenskere, etc.)
§1.7 stk. 1 – Admins kan gøre undtagelser – SPØRG HEADADMIN FØRST
§1.8 – I ALLE gathers skal der optages firstperson demoer INEYE/POV fra ALLE spillere, INKLUSIV admins.
§1.9 – Der er IKKE tilladt at sidde AFK på en server, når en gather er overstået.
§1.10 stk. 1 – Første overtrædelse af §1.9 er -50, anden er -100 og tredje ban én dag.
§1.11 – På kanalen spilles der ikke overtid.
§1.12 – Lad vær med at hedde mærkelige navne på serverne – Det kan skabe problemer.. BRUG REALNICKS

 

§2 Replace /replaces

§2.1 – Er der behov for replace FØR gatheren er startet, SKAL replacen være fra pool.
§2.1 stk. 1 – Skal der bruges replace MENS gatheren i gang, behøves replacen IKKE være fra pool.
§2.1 stk. 2 – Der skal så vidt muligt altid replaces fra pool.
§2.2 – En person bliver under INGEN OMSTÆNDIGHEDER replaced ind hvis personen IKKE når at signe. Det er personen EGET problem og det er LIGEGYLDIGT hvad leaders internt aftaler.
§2.2 stk. 1 – Er der dog en person der melder sig FRIVILLIGT ved venlig EFTERSPØRGSEL, kan en person dog godt tillades adgang i gatheren. Det skal dog være OK med BÅDE begge leaders og personen, der skal replaces.
§2.2 stk 2 – Leaders kan under INGEN OMSTÆNDIGHEDER aftale, at de IKKE VIL PICKE en spiller, og så replace ham med en anden ønsket spiller, der ikke nåede at signe.
§2.2 stk 3 – rejectes der grundet en kammerat ikke kom med i gatheren straffes ansvarlige med følgende: -100, fratagelse af leader og op til 48 timers ban, afhængig af sagens gang.
§2.3 – Går der længere tid end 7 minutter for en person at være klar til at spille gather (se §3.1) må den gældende person replaces med en valgfri person, som melder sig selv – Eller den første som benytter sig af “.addsub” funktionen
§2.4 – En replace skal findes hurtigt, og man kan derfor ikke sidde og vælge og vrage.
§2.4 stk. 1 – Overtrædelse af §2.4 medfører fratagelse af leader i minimum en uge og afhængig af sagens omfang, minuspoint. Hvor mange bedømmes af den ansvarlige admin.

§3 Deadlines (demoer og at joine serveren)

§3.1 – Man har 7 minutter til at blive klar til at spille, herunder at være på serveren, på teamspeak (gosu.dk), have alle indstillinger lavet og være klar til at spille. Går der mere end 7 minutter, vil personen blive banned pr. automatik, og der vil blive søgt replace, se §2.3
§3.2 – Demos skal opbevares i op til 1 time og skal kunne blive fundet på forholdsvis kort tid, til den spørgende person.
§3.2 stk. 1 – Bliver man spurgt om en demo, skal man uploade den indenfor den nærmest time. Dvs. man kan under INGEN OMSTÆNDIGHEDER nå at spille en gather i mellemtiden og ignorere en efterspørgsel.
§3.3 – Er en gather mere end 15 minutter om at gå i gang (kan ses vha. .info servernr) kontaktes en admin (@/+), som tager stilling til, om gatheren bliver lukket eller skal spilles.
§3.4 – Hvis man spørger efter en anden spillers demo, er det forbudt at tilmelde sig flere gathers de efterfølgende 60 minutter (pr demo). Det forventes at anklageren bruger denne periode til at se den omtalte demo.
§3.4 stk. 1 – Det er dit ansvar at få fat i demoen – Hør på både teamspeak og kanalen, inden du spørg admin!
§3.4 stk. 2 – Det er kun tilladt at spørge om en demo pr. mand
§3.4 stk. 3 – Admins er undtaget §3.4. & §3.4. stk 1
§3.5 – Ved brud på §3.4 modtager anklageren 24 timers ban. Straffen forlænges ved flere overtrædelser.
§3.6 – Admins har ret til at straffe spillere, de mener misbruger systemet ved at forespørge om urimeligt mange demoer.
§3.8 – For at gøre krav på en demo, skal i begge have været med i den samme gather.
§3.8 stk. 1 – Admins er undtaget §3.8
§3.9 – Når du joiner serveren, skal du .ready – Ikke noget med at spille DM og ikke være klar

§4 Stack

§4.1 – Det er MAX tilladt at være ét stack á 2 personer.
§4.1 stk. 1 – Er man dog flere end 2 personer til LAN, skal der internt med en admin (@) aftales, om man må stacke flere personer (op til 5).
§4.1 stk. 2 – Er man dog flere end 5 personer LAN og flere end de fem har adgang til hinanden skærme, kan der under ingen omstændigheder deltage mere end 5 fra samme LAN i samme gather.
§4.2 – Et stack skal tages LIGE efter hinanden.
§4.2 stk. 1 – Er du first pick, så picker du først den ene del af stacket og derefter den anden, når du næste gang har mulighed for at picke.
§4.2 stk. 2 – Har du to picks, så skal du tage et stack i SAMME OMGANG.
§4.3 – Ét stack må IKKE blive splittet. Dvs. du må ikke tage en tilfældig person og derefter én del af et stack, så du dermed sikre dig tre personer. Stacks SKAL pickes i samme omgang.
§4.3 stk. 1 – Brud på §4.3 medfører fratagelse af sit leader i en periode bestemt af en admin.
§4.4 – Man SKAL stacks hvis man er LAN.

§5 Map picking

§5.1 – Det er op til de 2 leaders at få valgt et map ved at benytte bottens indbyggede funktion.

§6 Bugs/Boost

§6.1 – Det er ikke tilladt at benytte bugs/boosts som bevist giver en fordel som grundet en fejl i spillet.
§6.2 – Flash boosting er ikke tilladt. Ved brud på reglen fratages det pågældende hold 3 runder.

§7 Scripts/programmer

§7.1 – Føgende scripts er ikke tilladt, eller scripts nært lignende dette.
– Turn Scripts [180° eller 360°]
– -mlook Scripts
– Stop-Shotscripts [Use- eller Awp-Scripts]
– Centerviewscripts
– NoRecoil-Scripts
– Burstfire-Scripts
– Jump- & Bunnyhop-Scripts
– Duck-Script (scroll)
– Bunnyjump scripts
§7.2 – Det er ikke tilladt at benytte tredje parts programmer der giver fordele i spillet.
§7.2 stk. 1 – Det er forbudt at ændre på ingame textures.
§7.2 stk. 2 – Det er forbudt at ændre på ingame textures vha Tray Tools og/eller lignende programmer.
§7.2 stk. 3 – Det er forbudt at benytte grafik indstillinger der giver fordele i spillet (Ambient Occlusion og lign.)
§7.2 stk. 4 – Ved brud på §7.2 se §13.15.
§7.3 – En spiller må ved mistanke om ændring af ingame textures bede om et screenshot.
§7.3 stk. 1 – Den anklagede spiller SKAL derfor afleveres screenshot taget i kampen med scoreboard fremme.
§7.4 – Det er ikke tilladt at bruge VPN på #Gosu – Bruger du dette, vil du blive udelukket fra kanalen
§7.4 stk. 1 – Admins kan gøre undtagelser, ved forespørgelse.

§8 Leader

§8.1 – Det er under INGEN OMSTÆNDIGHEDER tilladt at .forceabort fordi din ønskede kammerat blev valgt af den anden leader.
§8.2 – Det er under INGEN OMSTÆNDIGHEDER tilladt at .forceabort fordi din ønskede kammerat ikke nåede at .sign.
§8.3 – En leader forventes at være aktiv samt at have læst og forstået reglerne.
§8.4 – Det er personen som challenger en anden, der bliver kampens admin
§8.4 stk. 1 – Hvis en tryadmin/gatheradmin/headadmin er med i gatheren, er det ham der er kampens admin istedet.
§8.4 stk. 2 – Det er kampens admin der kan søge sub/pause/osv – Leaver kampens admin, vil der blive fundet en ny, når botten ser han er leavet(5min)
§8.4 stk. 3 – Når den nye kamp admin er fundet, overtager han rettighederne til kommandoerne – Og ikke før.
§8.4 – Det forventes at leaders har læst og forstået reglsættet + kommandoerne – Se her: 1 & 2

§9 Brugere

§9.1 – Det er under INGEN OMSTÆNDIGHEDER tilladt at have to registered brugere. Brud på dette medfører ban i en periode alt efter overtrædelsens omfang.
§9.2 – Det er IKKE muligt at få resat sine stats.
§9.3 – Vil du klage over dit ban eller andet, må du benytte forumet.
§9.4 – !admin på serverne er KUN til nødstilfælde – Overtrædes dette flere gange efter advarsel, straffes man med alt fra -50 point til 1 uges ban.
§9.5 – Leaver man teamspeak midt i kampen, vil man blive straffet med alt fra -50 points til 1 uges ban.
§9.5 stk 1 – Der skal ikke mutes folk, MEDMINDRE der er en oplagt grund til dette – Dette indebærer ikke ens teammates har en træls stemme, eller man kom på det forkerte hold.

§10 Opførsel og tonefald

§10.1 – Der må under INGEN omstændigheder spammes på kanalen eller serverne. Spam medfører kick og ved gentagende gange ban i en kortere periode.
§10.2 – Det forventes at man holder en sober tone mod ens med- og modspillere.
§10.3 – Whine, diskussioner og bitchfight foregår i privat chat.
§10.4 – Konflikter der har udviklet sig til et punkt, hvor det findes umuligt at løse, tages med en admin (@).
§10.5 – Der skal tales ordentlig på kanalen og på serverne.
§10.5 stk. 1 – Racisme og personlig-hetz er på INGEN MÅDE tilladt.
§10.6 – Det forventes at spillerne deltager i en gather med en vis seriøsitet.
§10.6 stk. 1 – Straffen for brud på §10.6 bestemmes af en admin og kan derfor variere.
§10.7 – Logs og records fra diskussioner med admins omkring emner der er foregået på gatherkanalen og/eller i en igangværende gather skal IKKE offentliggøres.
§10.7 stk. 1 – Straffen for brud på §10.7 bestemmes af en admin og kan derfor variere.

§11 Server crash

§11.1 – Crasher en server indenfor de første tre runder, vil kampen blive abortet.
§11.2 – Crasher serveren efter de tre første runder, kontaktes en headadmin (brug .admins)
§11.3 – Hvis serveren lagger, skal der pauses og ventes i minimum 5 minutter.
§11.4 – Spillere, som leaver inden de 5 minutter er gået, vil blive straffet med -39 points og evt. ban efter flere overtrædelser.

§12 Granater

§12.1 – Det ER fra 9/11-2012 tilladt at benytte og købe molotov/decoy.
§12.2 – Der må MAX købes fire granater pr. person pr. runde.

§13 Straf / penalty

§13.1 – Hvis du skal replaces pga du ikke har tid eller skal noget andet du har glemt, eller du ikke gider spille med en i gatheren. Straffes du med 12 times ban.
§13.2 – Ved disconnect fra en igangværende gather uden anledning får man -100 point eller ban. Dette bestemmes af en admin.
§13.3 – Er man ikke inde på serveren og/eller ikke klar til at spille (se §3.1) efter 7 minutter straffes man med -25 point.
§13.4 – Ved mangel på demo straffes man med -100 point og 72 timers ban. Gentages dette kan straffen forøges.
§13.4 stk. 1 – En demo betragtes som hel når der max mangler 3 runder. Mangler der mere end 3 runder se §13.4.
§13.5 – Ved forsøg på at få botten til at crashe eller lagge straffes man med -100 point og muligvis ban, alt efter hvad admin bedømmer rimeligt.
§13.6 – Ved udnyttelse af serversettings og bugabuse straffes dette med runder, minus point og/eller ban, alt efter hvad admin bedømmer rimeligt.
§13.7 – Nægtes en person at deltage i en gather grundet hans hold, en person i gatheren eller hvis en mate ikke kom med, straffes dette -100 eller ban, alt efter hvad admin bedømmer rimeligt.
§13.8 – #GOSU’s servere er KUN til gather brug, benyttes de til andet modtager personen / personerne der har været med til dette / opholdt sig på serveren, 1 uges ban.
§13.9 – Man må ikke benytte tredjepartsprogrammer der giver fordele i spillet samt forskellige variationer af cheat, ej heller ghosting på LAN. Dette straffes med permanent ban.
§13.10 – Ved bevidst TD/TK straffes man med alt fra -50 point til 1 uges ban.
§13.11 – Ved overtrædelse af §10 straffes man med alt fra -50 point til permanent ban.
§13.12 – Brud på §2.2 medfører automatisk -100, fratagelse af leader og op til 24 timers ban, afhængig af sagens gang.
§13.13 – Ved brud på §12.1 fratages 3 runder til det gældende hold.
§13.14 – Ved brud på §12.2 straffes man med ban, periode sat alt efter episodens omfang.
§13.15 – Ved brud på §7.2 gives der ved første forseelse et ban på 2 uger. Anden forseelse et ban på tre måneder. Tredje forseelse et permanent ban fra kanalen.
§13.16 – Ved flere regelbrud på én gang kan straffen ganges op og forstørres alt efter brudenes omfang.
§13.17 – En admin har tilladelse til at gøre en straf større alt efter overtrædelsens omfang.
§13.18 Har du modtaget et VAC, ESEA, FaceIT, Dust2.dk, eSport.dk eller PopFlash ban for under 365 dage siden, bannes du derefter også i 365 dage. Din ban periode fordobles per banned bruger.
§13.18 stk. 1 – Reglen er ikke begrænset til de fire Anti-Cheats, og andre Anti-Cheat systemet kan falde under samme regel.